sts muzica

And I need you

And I need you like a heart needs a beat.

(Timbaland-Apologize)

Mama ce le ai…

Mama ce le ai,ce le ai ,ce le ai/Ce bine le dai,ce le dai,ce le dai/Ce bine le faci,ce le faci ce le zici/K sa-i ofticci,sa`i oftici,sa`i oftici!